top of page

PALLIATIEVE ZORGEN AAN HUIS

Palliatieve zorg voor een nog zo goed mogelijke levenskwaliteit

Niets zo zwaar als het zien van een familielid met een levensbedreigende ziekte of aandoening. Wanneer medische hulp niet meer baat, is het zaak ervoor te zorgen dat de persoon een zo goed mogelijke levenskwaliteit rest. Thuisverpleging Sofie Cuypers biedt palliatieve zorg aan huis, waarbij pijnbestrijding en het onder controle houden van de symptomen centraal staan. Op deze manier proberen we het leed te verzachten en het voor de patiënt nog zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor staan we als mantelzorger in nauw contact met artsen en andere specialisten.

We vinden het belangrijk om palliatieve zorgen bij de patiënt thuis te kunnen geven, omdat dit op deze manier in een vertrouwde omgeving gebeurt.

Fysisch maar ook psychisch lijden verzachten

Wanneer iemand met een terminale ziekte kampt zonder uitzicht op genezing, zoals bij hartfalen, herseninfarct of dementie, draagt dit niet alleen een fysisch lijden met zich mee, maar ook psychisch kan het erg zwaar worden. Thuisverpleging Sofie Cuypers tracht dan ook niet de aandacht voor het menselijke aspect te verliezen. Zo bieden we een luisterend oor aan diegenen die het nodig hebben en bieden we ondersteuning waar het kan. Ons team staat 7/7 voor u klaar in de regio Gingelom, Landen en Sint-Truiden.

pijnbestrijding en onder controle houden van symptomen

luisterend oor en ondersteuning waar het kan

Heeft u een familielid of bent u zelf terminaal ziek?

DOE DAN BEROEP OP ONZE PALLIATIEVE ZORGEN AAN HUIS.

bottom of page